Lol Taktik Savaşları Şampiyon Kökenleri Lol taktik savaşları için şampiyonun kökeni onun nereden geldiğini veya kimin uğruna savaştığını belirtir. Aynı kökene sahip farklı şampiyonları savaşa sürerek kuvvetli özellik ilaveleri açabilirsin!...
03.07.2019